فرزان راد
Farzan Rad
اسنک و فرآورده های گوشتی
  • فرآورده های گوشتی: سوسیس، کالباس، برگرها، ناگت، سایر فرآورده های گوشتی
  • اسنک:غلات حجیم شده، چیپس
  • غذاهای آماده
  • سس ها