photo5994555348054288952

Gulfood Manufacturing 2017

شرکت MANE در نمایشگاه ۲۰۱۷ Gulfood دبی در تاریخ ۹ تا ۱۱ آبان ماه جدید ترین محصولات خود را عرضه خواهد کرد. در این نمایشگاه  غرفه MANE با نام  تجاری  Banawi  ، شریک تجاری دیگر خود در خاورمیانه خواهد بود. در این نمایشگاه مدیران شرکت فرزان راد و مدیران منطقه ای شرکت MANE حضور خواهند داشت. شرکت مشاورین فرزان راد نماینده انحصاری MANE  در ایران از شرکت[…]

CPhI Worldwide 2017

شرکت MANE در نمایشگاه CPhI Worldwide فرانکفورت آلمان در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اکتبر؛ جدید ترین محصولات خود در صنایع دارویی عرضه خواهد کرد. CPhI  بزرگترین نمایشگاه عرضه مواد اولیه دارویی با ۲۶ سال سابقه است. برگزاری هم زمان CPhI به همراه رویدادهای  ICSE, InnoPack, P-MEC , FDF در سه روز و با حضور بیش از ۲۵۰۰ شرکت و بیش از ۱۵۳ کشور فرصت مناسبی جهت ارتباط با[…]