کاربرد طعم دهنده نعناع در دوغ

کاربرد طعم دهنده نعناع در دوغ

استفاده از طعم دهنده نعناع به جای روغن نعناع در تولید دوغ باعث ثبات کیفی و جلوگیری از تغییر طعم محصول طی زمان ماندگاری می شود.

استفاده از طعم دهنده نعناع به دلایل زیر این ارزش را ایجاد می نماید:

ثبات کیفیت طعم دهنده نعناع: شرکت MANE با استفاده از روغن نعناع کاملاً تصفیه شده و سایر مواد اولیه، طعم دهنده ایی تولید می نماید که نمایه طعمی استاندارد و ثابتی دارد.
حلالیت: بر خلاف روغن نعناع ،طعم دهنده نعناع محلول در آب است. لذا در زمان تولید و همچنین طی زنجیره توزیع و فروش در محصول دوغ جدا نمی شود. روغن نعناع می تواند در زمان نگهداری بطری های دوغ جدا شده و در سطح محصول در معرض اکسیداسیون قرار گیرد. اکسیداسیون روغن نعناع به ایجاد طعم نامطلوب منجر می شود.