images 2

شکوفه شکر (Sugar Bloom) در شکلات !

شکوفه شکر (Sugar Bloom) در شکلات چیست ؟

در اثر کندانس شدن رطوبت روی سطح شکلات، شکر از شکلات خارج شده و پس از تبخیر رطوبت بصورت لکه های سفید روی محصول باقی می ماند.